Dịch vụ reseller host cpanel giá rẻ. Thích hợp cho học tập về code bán host, buôn bán quy mô nhỏ lẻ...

Reseller Host Cpanel
Gói RSL01

✔️ Dung lượng 3000 Mb
✔️ Không giới hạn tài khoản cPanel
✔️ Không giới hạn các thông số còn lại
✔️ Không có backup tự động
✔️ Hệ quản trị Cpanel, Cloudlinux
✔️ Vị trí máy chủ Singapore

Gói RSL02

✔️ Dung lượng 6000 Mb
✔️ Không giới hạn tài khoản cPanel
✔️ Không giới hạn các thông số còn lại
✔️ Không có backup tự động
✔️ Hệ quản trị Cpanel, Cloudlinux
✔️ Vị trí máy chủ Singapore

Gói RSL 03

✔️ Dung lượng 9000 Mb
✔️ Không giới hạn tài khoản cPanel
✔️ Không giới hạn các thông số còn lại
✔️ Không có backup tự động
✔️ Hệ quản trị Cpanel, Cloudlinux
✔️ Vị trí máy chủ Singapore

Gói RSL 06

✔️ Dung lượng 20000 Mb
✔️ Không giới hạn tài khoản cPanel
✔️ Không giới hạn các thông số còn lại
✔️ Không có backup tự động
✔️ Hệ quản trị Cpanel, Cloudlinux
✔️ Vị trí máy chủ Singapore

Powered by WHMCompleteSolution