Bao gồm các loại giấy phép như cpanel, cloudlinux... shared giá rẻ. không phải giấy phép gốc của nhà sản xuất

Chú ý: đây là giấy phép các phần mềm dành cho người dùng có kinh nghiệm, hãy chắc chắn rằng bạn biết nó là gì trước khi mua nó.
License cPanel VPS

✔️Kích hoạt ngay lập tức
✔️Không giới hạn tài khoản
✔️Chỉ áp dụng cho VPS
✔️Phiên bản mới nhất của cPanel/WHM
✔️Nâng cấp từ cPanel
✔️Thay đổi IP miễn phí
❌ No refund policy

License cPanel Dedicated Server

✔️Kích hoạt ngay lập tức
✔️Không giới hạn tài khoản
✔️Chỉ áp dụng cho Dedicated Server
✔️Phiên bản mới nhất của cPanel/WHM
✔️Nâng cấp từ cPanel
✔️Thay đổi IP miễn phí
❌ No refund policy

License CloudLinux

✔️Kích hoạt ngay lập tức
✔️Không giới hạn tài khoản
✔️Áp dụng cho VPS/Dedicated
✔️Phiên bản mới nhất của CloudLinux
✔️Nâng cấp từ Cloudlinux
✔️Thay đổi IP miễn phí
❌ No refund policy

License Litespeed (X Core)

✔️Kích hoạt ngay lập tức
✔️Không giới hạn tài khoản
✔️Áp dụng cho VPS/Dedicated
✔️Phiên bản mới nhất của Litespeed
✔️Nâng cấp từ Litespeed
✔️Thay đổi IP miễn phí
❌ No refund policy

License Imunify360

✔️Kích hoạt ngay lập tức
✔️Không giới hạn tài khoản
✔️Phiên bản mới nhất của Imunify360
✔️Nâng cấp từ Imunify360
✔️Thay đổi IP miễn phí
❌ No refund policy

License JetBackup

✔️Kích hoạt ngay lập tức
✔️Không giới hạn tài khoản
✔️Phiên bản mới nhất của JetBackup
✔️Nâng cấp từ JetBackup
✔️Thay đổi IP miễn phí
❌ No refund policy

License WHMReseller

✔️Kích hoạt ngay lập tức
✔️Thay đổi IP miễn phí
✔️Không giới hạn tài khoản
✔️Phiên bản mới nhất của WHMReseller
✔️Nâng cấp từ WHMReseller
❌ No refund policy

License Virtualizor

✔️Kích hoạt ngay lập tức
✔️Không giới hạn tài khoản
✔️Không giới hạn VPS
✔️Phiên bản mới nhất của Virtualizor
✔️Nâng cấp từ Virtualizor
✔️Thay đổi IP miễn phí
❌ No refund policy

License Plesk VPS

✔️Kích hoạt ngay lập tức
✔️Không giới hạn tài khoản
✔️Chỉ áp dụng cho VPS
✔️Phiên bản mới nhất của Plesk
✔️Nâng cấp từ Plesk
✔️Thay đổi IP miễn phí
❌ No refund policy

License Plesk Dedicated

✔️Kích hoạt ngay lập tức
✔️Không giới hạn tài khoản
✔️Chỉ áp dụng cho Dedicated
✔️Phiên bản mới nhất của Plesk
✔️Nâng cấp từ Plesk
✔️Thay đổi IP miễn phí
❌ No refund policy

License Directadmin nulled

✔️Kích hoạt thủ công
✔️Không giới hạn tài khoản
✔️Chỉ áp dụng cho VPS chạy CentOS 7
✔️Phiên bản 1.62.4 của DirectAdmin
✔️Thanh toán xong liên hệ để cài
✔️Nulled tới năm 2038

License Virtualizor nulled lifetime

✔️Kích hoạt thủ công
✔️Không giới hạn tạo VPS
✔️Chỉ áp dụng cho VPS chạy CentOS 7
✔️Phiên bản Virtualizor bất kỳ
✔️Thanh toán xong liên hệ để cài
✔️Nulled vĩnh viễn thời gian sử dụng

Powered by WHMCompleteSolution