Bao gồm các loại giấy phép như cpanel, cloudlinux... shared giá rẻ. không phải giấy phép gốc của nhà sản xuất

Chú ý: đây là giấy phép các phần mềm dành cho người dùng có kinh nghiệm, hãy chắc chắn rằng bạn biết nó là gì trước khi mua nó. NHỚ MUA TỪNG CÁI MỘT, KHÔNG MUA NHIỀU CÁI DỒN VÀO MỘT LÚC. SAU KHI HẾT HẠN THÌ CŨNG GIA HẠN TỪNG CÁI, KHÔNG DỒN LẠI MỘT LÚC!
License cPanel VPS

✔️Kích hoạt ngay lập tức
✔️Không giới hạn tài khoản
✔️Chỉ áp dụng cho VPS
✔️Phiên bản mới nhất của cPanel/WHM
✔️Nâng cấp từ cPanel
✔️Thay đổi IP miễn phí
❌ No refund policy

License cPanel Dedicated Server

✔️Kích hoạt ngay lập tức
✔️Không giới hạn tài khoản
✔️Chỉ áp dụng cho Dedicated Server
✔️Phiên bản mới nhất của cPanel/WHM
✔️Nâng cấp từ cPanel
✔️Thay đổi IP miễn phí
❌ No refund policy

License CloudLinux

✔️Kích hoạt ngay lập tức
✔️Không giới hạn tài khoản
✔️Áp dụng cho VPS/Dedicated
✔️Phiên bản mới nhất của CloudLinux
✔️Nâng cấp từ Cloudlinux
✔️Thay đổi IP miễn phí
❌ No refund policy

License Litespeed (X Core)

✔️Kích hoạt ngay lập tức
✔️Không giới hạn tài khoản
✔️Áp dụng cho VPS/Dedicated
✔️Phiên bản mới nhất của Litespeed
✔️Nâng cấp từ Litespeed
✔️Thay đổi IP miễn phí
❌ No refund policy

License Imunify360

✔️Kích hoạt ngay lập tức
✔️Không giới hạn tài khoản
✔️Phiên bản mới nhất của Imunify360
✔️Nâng cấp từ Imunify360
✔️Thay đổi IP miễn phí
❌ No refund policy

License JetBackup

✔️Kích hoạt ngay lập tức
✔️Không giới hạn tài khoản
✔️Phiên bản mới nhất của JetBackup
✔️Nâng cấp từ JetBackup
✔️Thay đổi IP miễn phí
❌ No refund policy

License WHMReseller

✔️Kích hoạt ngay lập tức
✔️Thay đổi IP miễn phí
✔️Không giới hạn tài khoản
✔️Phiên bản mới nhất của WHMReseller
✔️Nâng cấp từ WHMReseller
❌ No refund policy

License Virtualizor

✔️Kích hoạt ngay lập tức
✔️Không giới hạn tài khoản
✔️Không giới hạn VPS
✔️Phiên bản mới nhất của Virtualizor
✔️Nâng cấp từ Virtualizor
✔️Thay đổi IP miễn phí
❌ No refund policy

License Plesk VPS

✔️Kích hoạt ngay lập tức
✔️Không giới hạn tài khoản
✔️Chỉ áp dụng cho VPS
✔️Phiên bản mới nhất của Plesk
✔️Nâng cấp từ Plesk
✔️Thay đổi IP miễn phí
❌ No refund policy

License Plesk Dedicated

✔️Kích hoạt ngay lập tức
✔️Không giới hạn tài khoản
✔️Chỉ áp dụng cho Dedicated
✔️Phiên bản mới nhất của Plesk
✔️Nâng cấp từ Plesk
✔️Thay đổi IP miễn phí
❌ No refund policy

License Directadmin nulled

✔️Kích hoạt thủ công
✔️Không giới hạn tài khoản
✔️Chỉ áp dụng cho VPS chạy CentOS 7
✔️Phiên bản 1.62.4 của DirectAdmin
✔️Thanh toán xong liên hệ để cài
✔️Nulled tới năm 2038

License Virtualizor nulled lifetime

✔️Kích hoạt thủ công
✔️Không giới hạn tạo VPS
✔️Chỉ áp dụng cho VPS chạy CentOS 7
✔️Phiên bản Virtualizor bất kỳ
✔️Thanh toán xong liên hệ để cài
✔️Nulled vĩnh viễn thời gian sử dụng

Powered by WHMCompleteSolution